Desiree, 2000, white marble on black iron pedestal
64x10x10"


Click on image to close window